♔♔.... NAG Lâm Đắc Trung,

 

♔♔....Hoàng Minh Châu (Châu Mòe)