20 Jul 2020

♔♔... Phạm Thanh Hằng

Photo: Tường Ryder
Director: Huyhoang Đoàn
Ekip: Trưởng Hội Trí Hiếu Vũ Hồng Phong
Make up: Thu Thảo
Mod: Hang Thanh Pham Hằng Xíu
Location: Phu Dien Station