♔♔...Em đi về cầu mưa ướt áo. Đường phượng bay mù không lối vào. :v

.
.
.
source

Related Articles