♔♔..Tháng tám sang rồi em biết không? Có màu trời trong màu nước lặng... Có buổi chiều rơi vào ngõ vắng ...Có người ngồi gỡ những nhớ mong…Related Articles