♔♔...Cái yếm buộc nỗi bâng khuâng... Lưng còn khoảng trống để dành ước mơ ....Cái áo yếm tự bao giờ... Trong chiêm bao cũng lặng chờ lối xưa...















Related Articles