♔♔.,..Bởi biển trong, đáy nhìn không ngăn cách... Bởi mắt trong, mắt sẽ nói rất nhiều ...Mắt muôn đời luôn nói hộ tình yêu... Anh đâu dám nhìn nhiều đôi mắt ấy...
Related Articles