♔♔..em về phơi nắng quần hồng ... tay che khuôn ngọc, bềnh bồng tóc mây....


Related Articles