♔♔...Nước tưới thân ngà tựa dáng tiên... Hoa ngần ngó nghé ghé làm duyên

Nước tưới  thân ngà tựa dáng tiên 
Hoa ngần ngó nghé ghé làm duyên 
Xanh mơn mép cỏ hờn hơn hớn 
Trắng mởn sườn đồi hổn hển hên 
Đá cuội khoe tròn đùa dưới đáy 
Khe ngầm dấu nước cợt bờ trên 
Trời sinh cảnh đẹp nơi trần thế 
Đến tắm dìm người, chớ nổi điên!

Related Articles