♔♔...Chân ơi ...xin bước nhẹ nhàng... Đi phải cẩn thận kẻo quàng vào ai...Chỉ sợ quàng phải bụi gai ...Nó cào xước nét ban mai ngọt ngào...

Related Articles