♔♔...Thanh Hà singer nude art
Có những mất mát thời gian không tẩy xoá hết được…. Mỗi người trải nghiệm khác nhau về sự mất mát và ta dễ dàng đồng cảm bởi những gì chính ta đã trải qua. Cảm ơn những mất mát của cuộc đời đã cho tôi mạnh mẽ hơn, giúp tôi thấu hiểu và cảm thông giữa đời sống này, giữa người với người.

Có lẽ chính vì Hà đã từng trải qua nhiều mất mát, vượt qua nhiều nỗi đau nên tiếng hát ấy ngày càng sâu lắng hơn xưa.

—————
ESQUIRE Viet Nam / Oct 2016 Issue
Photos / Hoài Nam
Model / Thanh Hà


- Thanh Ha Truong, Roland Casiquin Jr., Taylor Q-Thu Phan

Related Articles