♔♔...Nếu cô đồng ý nhận thêm tôi.... Tôi sẽ theo cô học suốt đời.... Suốt đời tôi chỉ theo một lớp. ...Suốt đời tôi chỉ học cô thôiRelated Articles